TERUG NAAR OVERZICHT
Limburgh 1683, met de banier des konings voorop klinkt het hoom— geschal door de heuvelen en het roerende tromgeroffel uit de torens van “Den Gildenburght”. De gilden en schutterijen trekken er “met vliegend vaandel en slaande trom” op uit om de jaarlijkse patroondag te vieren. Met “den konincksvogel” als symbool voor het koningschap worden onder toeziend oog van de gildenkoning de verrichtingen der manschappen nauwlettend gade geslagen. De gildenheilige Sint—Joris is met het verslaan van de legendarische draak beschouwd als bescherme: der zwakkeren en verkozen tot edel schutspatroon van de gildenbroeders, hetgeen wederom uitbundig en feestelijk wordt beleefd. De slaande trommen en hooggeheven vaandels zullen nog tot diep in de nacht van zich doen laten spreken!

1e plaats (142.7)