TERUG NAAR OVERZICHT

Als de zonsopgang zich aandient en de ochtendnevel langzaam optrekt ontwaken de bewoners van Stawak Valley. Vogels zingen tevreden hun ochtendliederen en poetsen grondig veer na veer, springbokken springen hoog van opwinding en zebra?s staan vredig te grazen.
Opeens verandert het ochtendgezang van de vogels in waarschuwingsklanken.
Alle dieren worden onrustig en voelen zich gejaagd . . . . er dreigt gevaar!

Indrukwekkend gebrul klinkt door de heuvels, gebrul van het tijgervolk, de heersers van Stawak Valley. Het dramatische spel van leven en dood is begonnen. Ieder dier moet voor zichzelf opkomen en zien te ontkomen aan de krachtige klauwen van deze machtswellustelingen.

Maar deze dag is niet als alle andere. Onder aanvoering van de apenkoning bundelen de bewoners van Stawak Valley hun krachten om samen te strijden tegen het tijgervolk en een einde te maken aan hun eeuwenoude machtspositie. Zou het ze lukken, zou er een toekomst mogelijk zijn waarin alle dieren in harmonie met elkaar leven en er nimmer meer gejaagd wordt?

1e plaats (140.6)